/*
Mesafe sensörü ana kontrol v3 BLuetoth kontrol

HC-SR-04 Ultrasonic Distance Sensor
Ses havada ortalama 340 m/sn hızla ilerler.
Bu da 34000 cm/sn demektir.
Bu 34 cm/milisn'ye eşittir. 
Ölçümlerimizi Arduino'da mikrosaniye cinsinden yaptığımız için 
0.034 cm/mikrosaniye bizim için birim değerimizdir.
*/
// Servo - Version: Latest 
#include <Servo.h>
Servo servom;

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bt(17,16); //

float mesafe;
long sure;
char deger;
#define trigPin 13
#define echoPin 8


void setup() {
    bt.begin(9600);
    servom.attach(15);
    pinMode(trigPin,OUTPUT); //Trig
    pinMode(echoPin,INPUT); //Eco
}

void loop() {
    mesafeOlc();
    if(mesafe<20){
    servom.write(90);
    }
    else{
      if(bt.available()){
        deger=bt.read();
        if(deger=='a'){
          servom.write(90);
        }
        if(deger=='k'){
          servom.write(0);
        }
    }
    }
}

void mesafeOlc(){
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);  // 2 mikro saniye bekle
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10); //tetik pini 10 mikrosaniye boyunca ses dalgası yayınlıyor.
    digitalWrite(trigPin, LOW); // ses yayınını bitir.
    sure=pulseIn(echoPin,HIGH); //süre sesin gidiş geliş süresi.Bu nedenle hesaplamada 2'ye bölmeliyiz. 
    mesafe= (sure/2)*0.034;  //   340 m/sn = 0.034 cm/mikrosn
}