// C++ code
/*
Bariyer Sistemi v1

HC-SR-04 Ultrasonic Distance Sensor
Ses havada ortalama 340 m/sn hızla ilerler.
Bu da 34000 cm/sn demektir.
Bu 34 cm/milisn'ye eşittir. 
Ölçümlerimizi Arduino'da mikrosaniye cinsinden yaptığımız için 
0.034 cm/mikrosaniye bizim için birim değerimizdir.
*/

#define trigPin 13
#define echoPin 8
#include <Servo.h>
Servo servom;
float mesafe;
long sure;
bool mesafeSensor=true;
char deger;

void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(7,1);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(trigPin,OUTPUT); //Trig
  pinMode(echoPin,INPUT); //Eco
  servom.attach(15);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  if(digitalRead(2)){
  mesafeSensor=true;
  digitalWrite(7,1);
  digitalWrite(12,0);
  }
  if(digitalRead(4)){
  mesafeSensor=false;
  digitalWrite(7,0);
  digitalWrite(12,1);
  }
  if(mesafeSensor==true){
    mesafeOlc();
    if(mesafe<20){
    servom.write(90);
    }
    else{
    servom.write(0);
    }
  }
  else{
    deger=Serial.read();
    if(deger=='a'){
    servom.write(90);
    }
    if(deger=='k'){
    servom.write(0);
    }
  }
}

void mesafeOlc(){
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);  // 2 mikro saniye bekle
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10); //tetik pini 10 mikrosaniye boyunca ses dalgası yayınlıyor.
    digitalWrite(trigPin, LOW); // ses yayınını bitir.
    sure=pulseIn(echoPin,HIGH); //süre sesin gidiş geliş süresi.Bu nedenle hesaplamada 2'ye bölmeliyiz. 
    mesafe= (sure/2)*0.034;  //   340 m/sn = 0.034 cm/mikrosn
}