YAZILARIM

ARDUINO ÖRNEK PROGRAMLAR

21.06.2021

randomSeed() Örneği

Arduino ile rastgele sayılar oluşturmak için random() fonsiyonunu kullandığınızda, Arduino'yu her başlattığınızda, belirlediğiniz sayı aralığında hep aynı sırada aynı farklı sayıların oluşturulduğunu görebilirsiniz. Bunu önlemek için boş bir analog pin değerlerini kullanarak randomSeed() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.

Örnek:


void setup() {
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(0));
  pinMode(13,OUTPUT);
  float sure=float(random(4000,10000));
  Serial.println(sure);
  delay(sure);
  digitalWrite(13,1);
}

void loop() {

}


Butona Uzun Basma Örneği

Butona 1,5 saniyenin altında bir süre basılırsa led yanar, daha uzun basılırsa led söner.

unsigned int sure1=0;
unsigned int sure2=0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(2,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
if(digitalRead(2)==1){
  sure2=millis();
  sure1=sure2;
 while(digitalRead(2)==1){
  sure2=millis();
  if(sure2-sure1<1500 && sure2-sure1>0){
    digitalWrite(13,1);
    }
   else if(sure2-sure1<0){
    sure1=sure2;
    } 
   else{
    digitalWrite(13,0);
    
    } 
    
  }
Serial.print(sure2);
Serial.print(" - ");
Serial.println(sure1);
Serial.print(" --- ");
Serial.println(sure2-sure1);
}
}