YAZILARIM

Robotik Eğitimi Üzerine

Kodlama - Programlama - Tasarım - Robotik Programlama

Kavramlar

Robotik alanı; günümüzde, mekanik, elektrik-elektronik, bilgisayar bilimi ve kontrol sistemleri alanlarına ait konuları kapsamaktadır. Bu nedenle mekanik ve 3D tasarım, programlama, elektronik devre kurulumu gibi başlıca konulara belirli ölçüde hakim olunması gerekmektedir.

Bu kadar geniş bir alana hakim olabilmek elbette kolay değildir ama artık bilgi kaynaklarına çok daha kolay ulaşabiliyor olmak ve açık kaynak çalışmaların varlığı bu alana girişi ve ilerlemeyi oldukça kolaylaştıran faktörlerdir. Burada ise sorun, bu kadar büyük bir bilgi kaynağı varken nereden başlanmalı ve nasıl ilerlenmeli sorusuna doğru yanıt verebilmektir.

Lisans eğitimimi, sosyal bilimler alanında tamamlamış biri olarak, sonradan bu alanda eğitimler alıp çalışmalarıma başladığımda, alanın öğretimine dair yurt dışı örneklerini de inceleyerek robotiğe giriş bilgilerinin nereden başlayarak nasıl verilmesi gerektiğine ait bir model oluşturdum. Uzun zamandan bu yana hem öğrenci gruplarıyla hem de eğitmen eğitimlerinde aldığım geri bildirimler, modelimin doğruluğunu ve geçerliliğini kanıtladı.

Bu modele göre öncelikle kodlama kavramı ile başlanmalı. Ne yazık ki hala, kodlama ile programlama kavramlarının eş anlamlıymış gibi kullanıldığını görüyorum.

Daha sonra programlama kavramı ile devam edilmeli. Algoritma kavramı, akış şemaları ile örnekler üzerinden anlatıldıktan sonra programlamanın temel kavramlarına değinilmeli.

Scratch platformu bu kavramları uygulamalı olarak öğreten çok güçlü bir platform. Hatta tüm branş öğretmenlerine bu platformu kullanarak kendi ders içeriklerine ait materyallerini hazırlamalarını öneririm.
Bu konuda aşağıdaki bağlantıdan, farklı branş öğretmenlerine bir fikir verebileceğini düşündüğüm, padlet sayfamdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

Programlamanın temel kavramlarına hakim olduktan sonra robotik programlamaya giriş yapmak daha kolay olacaktır. Burada da mBlock platformuna geçiş yapılabilir.

Bu aşamada robot, robotik, robotik sistemler ve otomasyon kavramları öğrenildikten sonra elektroniğe giriş yapılabilir.

Bu aşamada tümdengelim yöntemi ile önce mBot, codey rockey gibi hazır bir robotik kit üzerinde algılayıcılar ve eyleyiciler tanıtılmalı ve bunların nasıl programlanacağı basitten karmaşığa doğru örnek uygulamalarla öğrenilmelidir. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra Arduino setleri ile daha detaylı elektronik bilgisi verilmeye başlanabilir.

Katıldığım eğitimlerde bütün bilgiler aynı anda ve hızlıca verilmeye çalışıldığı için genelde hedeflenen kazanımların yeterince edinilemediğini gözlemledim.

Bu aşamaya kadar blok tabanlı programlama ile doğru algoritma oluşturabilmek ve temel programlama kavramları öğrenildikten sonra artık metin tabanlı programlamaya geçiş yapılmalıdır.

Arduino set ile daha önce blok tabanlı programlama ile yapılan uygulamalar bir kez de metin tabanlı programlama ile yapılarak hem konular pekiştirilecektir hem de yeni bir programlama dili öğrenilecektir. Bir sonraki aşamada metin tabanlı programlama ile daha ileri seviye konulara giriş yapılabir. Soununda da nesnelerin interneti uygulamalarına geçiş yapılabilir.

Tüm bu çalışmalar sırasında yararlanılabilecek; programlamaya giriş için uygulamalar geliştirebileceğiniz Scratch platformu, kolayca 3B tasarım yapabileceğiniz ve elektronik devre tasarlayıp robotik uygulamaları benzetim (simülasyon) üzerinde çalıştırabileceğiniz tinkercad platformu, yine robotik programlama uygulamalarında kullanabileceğiniz mBlock ve Arduino IDE programları ve platformları herkesin ücretsiz olarak erişimine ve kullanımına açıktır.

Robotik uzun bir yolculuktur ama eğer bu alanda çalışmalar yapmayı, projeler oluşturmayı sevdiyseniz aynı zamanda keyifli bir yolculuktur. Bu yolculuğa ait 40 saatlik bir çalışmanın detaylarını aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan kodlama, programlama ve robotik kavramlarını açıklamaya çalıştığım yazılarıma ulaşabilirsiniz.