YAZILARIM

Arduino Scratch Modülü

Buton (2,4)
Led1 (7)
Led2 (9)
Led3 (10)
Led4 (12)
RGB Led (R=6, G=5, B=3)
Buzzer (11)
Trimpot / LDR (A0)
HCSR-04 (Echo:8, Trig:13)
Servo (A1 - Dijital 15)
HC05 - HC06 (Rx:17 Tx:16)
I2C (SCL:A5, SDA:A4)